APS Energia

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę drukarki 3D Ultimaker S5 Nr postępowania: 01/08/2019 w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15

23.08.2019

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę drukarki 3D Ultimaker S5, Nr postępowania: 01/08/2019 w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.”

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych

28.02.2018

Informujemy, że dnia 28.02.2018 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych z zapytania ofertowego o numerze 1/02/2018/2.1 z dn. 14.02.2018.

Czytaj więcej...