APS Energia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawcę agregatu prądotwórczego

14.01.2016

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu nr: 01/12/2015 została wybrana oferta firmy Agregaty FOGO Sp. z o.o.. Dziękujemy pozostałym oferentom.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę agregatu prądotwórczego

22.12.2015

 

Zielonka, 21.12.2015 r.

APS Energia ogłasza konkurs ofert na:

Dostawę agregatu prądotwórczego

Nr postępowania: 01/12/2015

w ramach projektu badawczego nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. ubiega się o dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie dla APS Energia w ramach działania GoGlobal

09.12.2015

Informujemy, iż APS Energia SA otrzymała dofinansowanie w ramach działania Go Global wdrażanego przez NCBR na realizację projektu związanego z internacjonalizacją produktów przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze prace badawcze prowadzone przez APS Energia

29.10.2015

APS Energia S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjna przetwornica napięciowa 3kV/3x400V-380V/24V dla sektora T&T (energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych)”. Celem projektu jest opracowanie nowego urządzenia i wdrożenie go do produkcji w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację usługi doradczej w ramach działania Go Global został zakończony

05.10.2015

Konkurs ofert na realizację usługi doradczej w ramach działania Go Global został zakończony.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej

10.09.2015

Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania strategii wejścia spółki APS Energia S.A. na energoelektroniczny rynek  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej realizowanej w ramach działania Go Global NCBiR

Czytaj więcej...

Przetarg na II etap budowy nowej siedziby APS Energia SA

14.08.2015

Budowa nowego kompleksu biurowo-produkcyjnego APS Energia SA ruszyła w maju br. w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą. Obecnie firma poszukuje wykonawcy II etapu inwestycji.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 01/07/2015 na dostawę oprogramowania

23.07.2015

8 lipca br. ogłosiliśmy konkurs ofert na dostawę oprogramowania do projektów  badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem nowoczesnej przetwornicy trakcyjnej oraz portowej. W wyniku analizy nadesłanych ofert, współpracę zaproponujemy firmom AEC Design oraz AB-MICRO.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczo-badawczej

08.07.2015

Nr postępowania: 01/07/2015 w zakresie dostawy oprogramowania do wykorzystania w projektach badawczo-rozwojowych, dotyczących opracowania innowacyjnej przetwornicy trakcyjnej oraz portowej, o którego dofinasowanie APS Energia S.A. ubiega się w ramach działania 1.1.1 PO IR.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie UE

22.04.2015

Firma APS Energia SA uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt: „Nowoczesny system zasilania wykorzystujący konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej”

Czytaj więcej...