APS Energia

Konkurs ofert na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T

08.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, współfinansowanego se środków unijnych. Nr postępowania: 03/03/2016.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę rozdzielnicy SN, transformatora i szynoprzewodów

08.03.2016

W dniu 08-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę rozdzielnicy SN, transformatora, szynoprzewodów , Nr postępowania: 04/02/2016. Wybrana została firma Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na dostawę aparatów niskiego napięcia do budowy rozdzielnic

08.03.2016

W dniu 01-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę aparatów niskiego napięcia do budowy rozdzielnic. Nr postępowania: 02/02/2016. Wybrana została firma Kaczmarek Electric S.A. Wszystkim oferentom oraz zainteresowanym dziękujemy.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego do symulacji pracy sieci prądu stałego

07.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego do symulacji pracy sieci prądu stałego. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, pt: „Innowacyjna przetwornica napięciowa 3kV/3x400V-380V/24V dla sektora T&T (energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych)” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskała dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal

01.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, którego celem jest poszerzenie portfolio produktowego Spółki oraz rozwoju kompetencji w obszarze R&D. Nr postępowania: 01/03/2016.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę rozdzielnicy SN, transformatora i szynoprzewodów

29.02.2016

Konkurs został ogłoszony w ramach projektu badawczego związanego z rozwojem Spółki w obszarze R&D oraz poszerzeniem oferty o nowe produkty. Nr postępowania: 04/02/2016.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę aparatów niskiego napięcia do budowy rozdzielnic

18.02.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę aparatów niskiego napięcia do budowy rozdzielnic. Nr postępowania: 02/02/2016

Czytaj więcej...

Dostawca materiałów do produkcji prototypu przetwornicy napięciowej 3kV został wybrany

15.02.2016

APS Energia S.A. zakończyła konkurs na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T (nr postępowania 01/01/2016). Wybrana została firma DACPOL Sp. z o.o.. Wszystkim oferentom dziękujemy”

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę komponentów do wykonania prototypu nowoczesnej przetwornicy dla sektora T&T - termin składania ofert przedłużony do 8 lutego

01.02.2016

APS Energia opracowuje energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spółka ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu urządzenia.

Czytaj więcej...

APS Energia w programie US- Poland Innovation HuB

21.01.2016

APS Energia przystąpiła do polsko-amerykańskiego programu akceleracyjnego US-Poland Innovation HUB w ramach Go Global Poland.

Czytaj więcej...