APS Energia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę mebli przemysłowych.

15.04.2016

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr 06/03/2016 na wybór dostawcy mebli przemysłowych informuje iż została wybrana firma Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o.. Pozostałym oferentom dziękujemy

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę wózka widłowego

31.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę wózka widłowego w ramach budowy i wyposażenia zakładu produkcyjnego i rozwoju centrum badawczo-rozwojowego. Numer postępowania: 07/03/2016.

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na Dostawę mebli przemysłowych

29.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na Dostawę mebli przemysłowych Nr postępowania: 06/03/2016 w ramach projektu badawczego nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. ubiega się o dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę kabli

29.03.2016

W dniu 23-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę kabli, nr postępowania: 05/03/2016. Wybrana została firma PPH ELKABEL Szczygielski Sp. j.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego

23.03.2016

W dniu 18-03-2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę zasilacza laboratoryjnego do symulacji pracy sieci prądu stałego, nr postępowania: 02/03/2016. Wybrana została firma Dacpol Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T

21.03.2016

W dniu 21-03-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę materiałów, półproduktów i komponentów do wykonania prototypu modułów przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora T&T. Wybrana została firma Semikron Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę szyn miedzianych

21.03.2016

W dniu 16-03-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę szyn miedzianych, nr postępowania: 03/03/2016.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal

21.03.2016

W dniu 09-03-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę obudów oraz osprzętu produkcji Rittal, nr postępowania: 01/03/2016.

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę kabli

15.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę kabli w ramach projektu badawczego nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. ubiega się o dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dostawę szyn miedzianych

09.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę szyn miedzianych. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego, którego celem jest poszerzenie kompetencji Spółki w obszarze R&D. APS Energia ubiega się o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...