APS Energia

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę sprzętowego firewall’a

06.12.2016

Nr postępowania: 01/12/2016 w zakresie dostawy sprzętowego firewall’a do wykorzystania w dziale R&D, w ramach projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” nr. POIR.02.01-00-00-0017/15, na którego realizację APS Energia S.A. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert, nr. postępowania 01/07/2016

16.11.2016

W dniu 16.11.2016 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania strategii wejścia spółki APS Energia S.A. na energoelektroniczny rynek Iranu, nr. postępowania 01/07/2016.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie dla APS Energia w ramach działania Go Global

03.11.2016

Informujemy, iż APS Energia SA otrzymała dofinansowanie w ramach działania Go Global wdrażanego przez NCBR na realizację projektu związanego z internacjonalizacją produktów przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze laboratorium R&D APS Energia

01.09.2016

APS Energia S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty” nr. POIR.02.01-00-00-0017/15.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę szafek

17.06.2016

W dniu 17-06-2016 APS Energia SA zakończyła  konkurs ofert na  dostawę szafek, nr postępowania: 01/06/2016. Wybrana została firma New Cut.

Wszystkim oferentom oraz zainteresowanym dziękujemy.

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: Dostawę szafek aparatury.

09.06.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: Dostawę szafek aparatury, Nr postępowania: 01/06/2016, w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” 

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę mebli przemysłowych.

15.04.2016

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr 06/03/2016 na wybór dostawcy mebli przemysłowych informuje iż została wybrana firma Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o.. Pozostałym oferentom dziękujemy

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę wózka widłowego

31.03.2016

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę wózka widłowego w ramach budowy i wyposażenia zakładu produkcyjnego i rozwoju centrum badawczo-rozwojowego. Numer postępowania: 07/03/2016.

Czytaj więcej...