APS Energia

Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi badawczej

05.06.2017

Nr postępowania: 01/06/2017 w zakresie badania laboratoryjnego parametrów krytycznych modułów przetwornicy statycznej 3kV dla sektora T&T, w ramach projektu badawczego nr POIR.01.01.01-00-0477/15, pt: „Innowacyjna przetwornica napięciowa 3kV/3x400V-380V/24V dla sektora T&T (energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych)” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskała dofinasowanie w ramach działania 1.1.1 PO IR.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę linii montażowej SMD

12.04.2017

Informujemy, że dnia 12.04.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę linii montażowej SMD, nr postępowania 01/03/2017.

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: Dostawę linii montażowej SMD

03.03.2017

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę linii montażowej SMD. Nr postępowania: 01/03/2017 w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskał dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę sprzętowego firewall’a

21.12.2016

Informujemy, że dnia 21.12.2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę sprzętowego firewall’a, nr postępowania 01/12/2016.

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę sprzętowego firewall’a

06.12.2016

Nr postępowania: 01/12/2016 w zakresie dostawy sprzętowego firewall’a do wykorzystania w dziale R&D, w ramach projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” nr. POIR.02.01-00-00-0017/15, na którego realizację APS Energia S.A. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert, nr. postępowania 01/07/2016

16.11.2016

W dniu 16.11.2016 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania strategii wejścia spółki APS Energia S.A. na energoelektroniczny rynek Iranu, nr. postępowania 01/07/2016.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie dla APS Energia w ramach działania Go Global

03.11.2016

Informujemy, iż APS Energia SA otrzymała dofinansowanie w ramach działania Go Global wdrażanego przez NCBR na realizację projektu związanego z internacjonalizacją produktów przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze laboratorium R&D APS Energia

01.09.2016

APS Energia S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty” nr. POIR.02.01-00-00-0017/15.

Czytaj więcej...