APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na dostawę transformatorów

Informujemy, że dnia 29.12.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę 6 transformatorów z zapytania ofertowego o numerze 1/12/2017/2.1 z dn. 07.06.2017

W wyniku konkursu ofert została wybrana firma Elettromil. Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.