APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na wykonanie usługi badawczej, nr postępowania 01/06/2017

Informujemy, że dnia 14.06.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na wykonanie usługi badawczej, nr postępowania 01/06/2017.

 W wyniku konkursu ofert zostały wybrane laboratoria Centrum Techniki Okrętowej oraz Instytut Kolejnictwa. Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.