APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na dostawę linii montażowej SMD

Informujemy, że dnia 12.04.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę linii montażowej SMD, nr postępowania 01/03/2017.

 W wyniku konkursu ofert została wybrana firma RENEX EEC Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.