APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na dostawę sprzętowego firewall’a

Informujemy, że dnia 21.12.2016 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę sprzętowego firewall’a, nr postępowania 01/12/2016.

 W wyniku konkursu ofert została wybrana firma Storio Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.