APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych

28.02.2018

Informujemy, że dnia 28.02.2018 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych z zapytania ofertowego o numerze 1/02/2018/2.1 z dn. 14.02.2018.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę transformatorów

29.12.2017

Informujemy, że dnia 29.12.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę 6 transformatorów z zapytania ofertowego o numerze 1/12/2017/2.1 z dn. 07.06.2017

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: 6 transformatorów EP-0034revC

07.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017/2.1 w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskał dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na wykonanie usługi badawczej, nr postępowania 01/06/2017

21.06.2017

Informujemy, że dnia 14.06.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na wykonanie usługi badawczej, nr postępowania 01/06/2017.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi badawczej

05.06.2017

Nr postępowania: 01/06/2017 w zakresie badania laboratoryjnego parametrów krytycznych modułów przetwornicy statycznej 3kV dla sektora T&T, w ramach projektu badawczego nr POIR.01.01.01-00-0477/15, pt: „Innowacyjna przetwornica napięciowa 3kV/3x400V-380V/24V dla sektora T&T (energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych)” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskała dofinasowanie w ramach działania 1.1.1 PO IR.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę linii montażowej SMD

12.04.2017

Informujemy, że dnia 12.04.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę linii montażowej SMD, nr postępowania 01/03/2017.

Czytaj więcej...