APS Energia

Zakończenie konkursu ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych

28.02.2018

Informujemy, że dnia 28.02.2018 APS Energia S.A. zakończyła konkurs ofert na dostawę podzespołów elektromechanicznych z zapytania ofertowego o numerze 1/02/2018/2.1 z dn. 14.02.2018.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na dostawę transformatorów

29.12.2017

Informujemy, że dnia 29.12.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na dostawę 6 transformatorów z zapytania ofertowego o numerze 1/12/2017/2.1 z dn. 07.06.2017

Czytaj więcej...

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: 6 transformatorów EP-0034revC

07.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017/2.1 w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskał dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Zakończenie konkursu ofert na wykonanie usługi badawczej, nr postępowania 01/06/2017

21.06.2017

Informujemy, że dnia 14.06.2017 APS Energia SA zakończyła konkurs ofert na wykonanie usługi badawczej, nr postępowania 01/06/2017.

Czytaj więcej...