APS Energia

Zespół managerski APS Energia SA przez lata budował pozycję Grupy, jako lidera na rynku Polskim oraz z sukcesem rozwinął działalność na rynkach zagranicznych.

Piotr Szewczyk

Prezes zarządu

Dr inż. Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu APS Energia S.A. od 18 stycznia 2010. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst w Aachen. Pracę doktorską: „Optymalizacja zasilaczy wysokiego napięcia" obronił w 1998 roku na Politechnice Warszawskiej.

  • Współzałożyciel APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. i wspólnik od 1995 roku.

  • Współzałożyciel i udziałowiec technologicznych spółek produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. ,

  • W APS Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, od momentu powstania spółki w 2001 r. do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której pozostaje Prezesem Zarządu do dnia dzisiejszego,

  • W AC Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, od momentu powstania spółki do czasu zbycia udziałów na rzecz Huettinger Electronic GmbH w 2007 roku.

  • W APS Energia S.A. odpowiedzialny jest za strategię rozwoju spółki, politykę finansową, sprzedaż, marketing, zagadnienia organizacyjno-prawne oraz rozwój Grupy Kapitałowej APS Energia,

  • Od 2010 r. członek Rady Nadzorczej ENAP S.A.

  • W latach 1992 - 2012 był autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach(np. EPE '93 w Brighton, W. Brytania, IAS '94, Denver, USA).

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie uczestniczył w rozmowach handlowych w Rosji, krajach byłego ZSRR, Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Współorganizator wielu imprez popularyzujących polską myśl techniczną, między innymi dorocznej konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne Systemy Zasilania w Energetyce"- organizowanej wspólnie z Elektrownią "Kozienice" i Politechniką Warszawską, w której uczestniczą naukowcy i inżynierowie z przemysłu z kraju i ze świata. Pasjonuje się sportem, lotnictwem-licencja PPL(A), wędkarstwem, jazzem, kulinariami, podróżami, fotografią, literaturą i biznesem.


 

Paweł Szumowski

Wiceprezes zarządu

Pan Paweł Szumowski - Wiceprezes Zarządu od 18 stycznia 2010. Z wykształcenia dr. inż. elektryk, specjalność: energoelektronika. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

  • W 1995 stał się współzałożycielem i wspólnikiem firmy APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c.

  • W roku 2001 APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. została przekształcona w APS Nowoczesne Systemy Zasilania Sp. Jawna. W 2009 roku Spółka została wykreślona z rejestru KRS.

  • W 2001 współzałożyciel i udziałowiec technologicznych firm produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. , w APS Energia Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, od momentu powstania spółki do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której pozostaje Wiceprezesem Zarządu.

  • W APS Energia S.A. odpowiedzialny za dział badawczo rozwojowy, nadzór nad działem produkcji.

  • Od 2010 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENAP S.A.

  • W latach 1992 - 2012 autor lub współautor wielu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, naukowo-technicznych, na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz seminariach. .

 

Hubert Stępniewicz

Wiceprezes zarządu

Wiceprezes Zarządu APS Energia S.A. od 1 stycznia 2022 r.

Ukończył Wydział Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

  • Od 2002 do 2021 pracował w zarządach takich spółek jak: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. w Katowicach, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu, VIS Systems Sp. z o.o. w Gliwicach, Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A. (ZNLE S.A.) w Gliwicach, Hygienika S.A. (wcześniej Euro Cristal S.A.) w Markach, k. Warszawy.

 

  • Wcześniej doświadczenie zdobywał w firmach: 3TS Venture Partners, Innova Capital, Fund.1 NFI, Dom Maklerski Dromex S.A.